Q.1
W której formie dodatkowego oszczędzania na emeryturę Polacy zgromadzili najwięcej pieniędzy?

Q.2
Umowa renty dożywotniej, oferowanej obecnie przez fundusze hipoteczne:

Q.3
W przypadku odwróconego kredytu hipotecznego:

Q.4
Proszę podać imię i nazwisko:


Q.5
Proszę podać adres e - mail:

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal