Q.1
1. Dokąd w pierwszej kolejności powinien udać się klient poszkodowany przez bank?

Q.2
2. Ile czasu ma bank na rozpatrzenie reklamacji klienta?

Q.3
3. Jaka nowa instytucja została powołana w 2015 r. do ochrony klientów instytucji finansowych?

Q.4
Proszę podać imię i nazwisko:


Q.5
Proszę podać adres e-mail: